วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผลึกแห่งการคิดรู้

"
ผลึกแห่งการคิดรู้เป็นข้อมูลสากล
จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคิดของสมอง
จากสนามพลังงานไร้ขอบเขตในจักรวาล
โดยจิตใต้สำนึก
"