วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม


ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม

Attention: คุณ Koravish Chan
กราบเรียนถาม อ.ปริญญาครับ

Question:

จิตสุดท้ายก่อนตาย
ก่อนลมหายใจสุดท้าย
เราควรนึกถึงอะไร ตั้งจิตว่าอะไร
จึงจะผ่านด่านนภาลัย
กลับไปหาพระบิดาได้ในทันที
โดยไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อน,
ลงนรก, รอเกิด หรือค้างอยู่บนสวรรค์มายา

กราบขอบพระคุณครับ

Answer:

1.จิตสุดท้ายก่อนตายก่อนลมหายใจสุดท้ายนั้น
สำหรับผู้ที่เข้าถึงคุณสมบัติแห่งนิพพานได้แล้ว
จิตวิญญาณจะเดินทางไปยังด่านนภาลัยได้
จักต้องระลึกถึง องค์จิตจักรวาล
ซึ่งประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลเท่านั้น
นั่นคือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
มิเช่นนั้นจะดีดตนเองให้หลุดพ้นออกไปไม่ได้
หากไม่ใช้จิตวิญญาณเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้

2.จิตวิญญาณของท่าน
จะดีดตนเองตรงไปยังด่านนภาลัยไม่ได้
ถ้าไม่รู้จัก "ด่านจิตจักรวาลแห่งโลกเสรี"
เพราะผู้ที่จะออกไปจากระบบโลกได้
ต้องผ่านออกไปทางด่านนี้เท่านั้น

3.การจะประสบความสำเร็จใน 2 ข้อนั้นได้
จิตหยาบของท่านจักต้องมีพลังฌานเต็มเปี่ยม
เมอร์คขะบาห์ของจิตวิญญาณต้องมีพลังเต็มร้อย
และจิตต้องชำนาญในการทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
พลังและความเชี่ยวชาญจะเกิดได้ต้องหมั่นฝึกฝน
จะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอย่างเดียวไม่ได้

4.ผู้ที่ขาดคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ
ก็ยังมิอาจหลุดพ้นนิพพานผ่านด่านนภาลัยออกไปได้
แม้จะรู้ว่าจิตสุดท้ายควรกำหนดนึกถึงพระบิดาก็ตาม
สิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องฝึกกระทำก็คือ
จะยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณอย่างไร
จึงจะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้จริงๆในภพชาตินี้
มิใช่มุ่งฝึกจิตก่อนตายไว้ว่าต้องทำยังไง
ซึ่งจะหาประโยชน์อันใดมิได้ในลมหายใจสุดท้ายนั้น

เพียงฝึกให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
ฝึกจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาล
ทุกลมหายใจของท่านไปตลอดอายุขัยในภพชาตินี้
ขณะปฏิบัติตาม "มรรควิถีจิตจักรวาล" อย่างจริงจัง
เมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายจิตวิญญาณของท่าน
จะนำพาตนเองสู่ด่านนภาลัยได้ตามธรรมชาติ
โดยมิต้องกำหนดจิตอะไรให้ยากยุ่ง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17/07/2020