วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ความฉลาดทางปัญญาจะช่วยให้รอด

 ความฉลาดทางปัญญา

จะช่วยให้รอดจากทางของคนชั่ว

รอดจากผู้ที่ไปเดินในทางมืด

รอดจากผู้มีจิตวิปริตชั่วร้าย

บนเส้นทางของคนดี