วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หลักการสร้างมิตร

จงรักคนที่เขาไม่รักท่าน
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำตนให้พวกเขาเห็นว่า
แท้จริงแล้วท่านนั้นน่ารักกว่าที่เขาคิด 
นี่คือหลักการสร้างมิตร