วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรรมหนอบาปหนอ

“                                 
จงอย่าดีแต่จะตอบโต้ผู้อื่น
ที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตนเอง
ขณะที่ตนเองกลับไม่เคยระวังปาก
มิให้มีคำกล่าวก้าวล่วงผู้อื่น
กรรมหนอบาปหนอ